زرافه صفحه اول

چرا زرافه لال است؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

چرا-زرافه-تار-صوتی-ندارد-چرا-زرافه-ها-لال-هستند

اکثر مردم فکر می کنند که زرافه ها لال هستند ولی آن ها حنجره دارند. اما در مقایسه با سایر حیوانات حنجره زرافه ها خیلی خوب تکامل نیافته است.
بعضی وقتا دیده شده که زرافه ها خر خر یا بع بع و صداهای ملایم دیگری را نیز تولید می کنند.
شنیده شده که زرافه های باغ وحش مو مو هم می کنند. زرافه های ماده هنگامی که از بچه ی خود مراقبت می کنند مو مو می کنند.
بچه زرافه ها گاهی اوقات وقتی که گرسنه هستند صدا های کمی تولید می کنند اما در حالت کلی برای زرافه ها غیر ممکن است که سر و صدای زیادی کنند.

برای دانلود صدای زرافه روی متن زیر کلیک کنید.

صدای زرافه

 

 


منبع: https://www.sowetanlive.co.za/sowetan/archive/2009/08/25/giraffes-are-not-mute-animals