زرافه صفحه اول

زرافه ها چه میخورند ؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

زرافه ها به طور کلی از چیز هایی تغذیه میکنند که برای هر کسی قابل دست رس نیست !

زرافه ها چه میخورند ؟

زرافه ها از برگ های درختان و بوته های بالای یک و نیم متر تغذیه میکنند
زرافه ها هم مثل گاو دندان بالایی جلو را ندارند ، آنها برگ ها را با استفاده از زبانشان به داخل میکشند و با کشیدن سرشان آن را میکنند و میجوند
درخت مورد علاقه ی آنها اقاقیا است ، آنها عاشق خوردن برگ های اقاقیا هستند
زرافه ها روزانه حدودا 30 کیلو گرم برگ میخورند
آنها برای زنده مانده به 15 کیلو برگ در روز نیاز دارند
زرافه ها تقریبا اندازه ی 4 درصد وزن بدنشنان میخورند
زرافه ها روزانه بین 15 تا 20 ساعت فقط به خوردن اختصاص میدهند و خیلی کم میخوابند
زرافه ها به درختان اقاقیا ، برگ زردآلوی وحشی ، میوه ها و حتی علف ها هم علاقه دارند
زرافه ها خیلی کم آب میخورند آنها مانند شتر تقریبا با آب خوردن رابطه ی خوبی ندارند و ممکن است هفته ها آب نخورند
اگر بخواهند آب بخورند حداکثر هفته ای 7 لیتر میخورند